Z reklamą zewnętrzną do czynienia mieliśmy już w czasach starożytnych. Spotykaliśmy się z nimi na przykład w Egipcie, kiedy to na skałach wykuto miejscowe przepisy prawa. Oficjalnie za początek reklam outdoorowych uważa się jednak ekspozycję pierwszego plakatu, co miało miejsce w roku 1835 w Nowym Jorku. Jak wypada tu Polska?

Reklama zewnętrzna w Polsce

Jeśli weźmiemy tu pod uwagę nasz kraj, to początków takiej reklamy trzeba szukać w czasie przemian gospodarczych, kiedy to na ulicach pojawiało się coraz więcej plakatów, a poza nimi powstawały drewniane konstrukcje, gdzie można było zaprezentować swój produkt. Z czasem oczywiście wszystko się rozwinęło. Do tego stopnia, że dziś o reklamie zewnętrznej możemy mówić, jak o czymś powszechnym. Jak w związku z tym wygląda dziś OOH na rynku reklamy?

Dynamiczny wzrost

Chyba nie będzie niespodzianką, jeśli powiemy, że reklama zewnętrzna bardzo szybko się dzisiaj rozwija i raczej w najbliższych latach trend ten zostanie utrzymany, choć nie ma co spodziewać się tego, że będzie to jej apogeum. Przede wszystkim warto tu spojrzeć na reklamę tranzytową umieszczaną na środkach komunikacji, a więc autobusach, tramwajach, taksówkach, jak i samochodach osobowych. Wydaje się, że reklama zewnętrzna w dalszym ciągu jest za telewizyjną, internetową czy nawet radiową, to jednak niebawem może się w tym rankingu wspiąć w górę. Wprawdzie telewizję i sieć przeskoczyć będzie tutaj trudno, to trzecie miejsce jest w zasięgu, bo radio regularnie traci jednak na wartości i raczej nadal tak będzie.

2 Responses

Dodaj komentarz